Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


ARCHIV UŘEDNÍ DESKY

ROK 2023

Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - pondělí 14.8.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 31.7.2023          Sejmuto : 15.8.2023

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - Usnesení veřejnou vyhláškou o vymezení doby, ve které lze navrhovat důkazy a předkládat návrhy a Oznámení o možnosti účastníků řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním (povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Úpohlavy) + Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Lovosice, odboru rozvoje města a životního prostředí, pro povolení hornické činnosti
Zveřejněno : 19.7.2023          Sejmuto : 16.8.2023

Libochovice - uzavírka ul. Čechova - havárie zemního plynu - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 14.7.2023          Sejmuto : 16.8.2023

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Chotěšov, příspěvkové organizace
Zveřejněno : 27.6.2023          Sejmuto : 2.8.2023

Informace o konání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 29.6.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 20.6.2023          Sejmuto : 10.7.2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2024-2026
Zveřejněno : 7.6.2023            Sejmuto : 10.7.2023

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2022
Zveřejněno : 7.6.2023            Sejmuto : 10.7.2023

Informace o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 1.6.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 23.5.2023          Sejmuto : 19.6.2023

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení (povolení hornické činnosti v DP Úpohlavy, Úpohlavy I a Chotěšov)
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto : 19.6.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chotěšov za rok 2022
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto : 10.7.2023

Výkaz FIN za 12/2022
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto : 10.7.2023

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2022 - NÁVRH
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto : 10.7.2023

SVS a.s. - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022
Zveřejněno : 2.5.2023            Sejmuto : 19.6.2023

FÚ pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto : 19.6.2023

FÚ pro Ústecký kraj - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto : 19.6.2023

FÚ pro Ústecký kraj - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto : 19.6.2023

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc. č. 741/19, části pozemku KN st. parc. č. 105 a části pozemku KN parc. č. 7/2, vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan. Dle GP č. 475-66/2023 se jedná o nově vzniklý pozemek KN parc. č. 741/22 o výměře 25 m2 a pozemku KN parc. č. 7/2 o výměře 68 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto : 17.4.2023

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 70/38 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 41 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto : 17.4.2023

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 70/20 o výměře 160 m2 a pozemku KN parc. č. 70/30 o výměře 140 m2, oba pozemky v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto : 17.4.2023

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 411/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 36 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto : 17.4.2023

Zápis do MŠ Chotěšov pro školní rok 2023/2024 - čtvrtek 11.5.2023 od 15:00 do 16:00 hod
Zveřejněno : 6.3.2023            Sejmuto : 13.5.2023

Informace o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 16.3.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 6.3.2023            Sejmuto : 24.4.2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu + brožura
Zveřejněno : 1.3.2023            Sejmuto : 22.8.2023

Oznámení o záměru pronájmu bytu v 1 NP rodinného domu na adrese Libochovická 37 - budova bývalé fary
Zveřejněno : 20.2.2023          Sejmuto : 17.3.2023

Rekonstrukce NN v ul. Na Výsluní - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcí
Zveřejněno : 26.1.2023          Sejmuto : 14.6.2023

Rozpočtová opatření č. 6/2022
Zveřejněno : 17.1.2023          Sejmuto : 11.4.2023

Ministerstvo vnitra ČR - Prodloužení úředních hodin pracoviště MV v souvislosti s konáním voleb
Zveřejněno : 9.1.2023            Sejmuto : 30.1.2023

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - opravy v průběhu roku 2023
Zveřejněno : 6.1.2023            Sejmuto : 10.7.2023

ROK 2022

OMEXOM - Oznámení o zahájení realizace stavby "Rekonstrukce vedení NN v ul. Na Výsluní"
Zveřejněno : 23.12.2022        Sejmuto : 10.7.2023

Volba prezidenta České republiky 2023 - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 23.12.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Volba prezidenta České republiky 2023 - Informace pro osoby v karanténě z důvodu onemocnění COVID-19
Zveřejněno : 23.12.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci + Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno : 14.12.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Informace o konání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 22.12.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 14.12.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Rozpočtová opatření č. 5/2022
Zveřejněno : 12.12.2022        Sejmuto : 11.4.2023

Návrh střednědobého výhledu hospodaření MŠ Chotěšov na roky 2024 - 2025
Zveřejněno : 6.12.2022          Sejmuto : 17.1.2023

Návrh rozpočtu MŠ Chotěšov na rok 2023
Zveřejněno : 6.12.2022          Sejmuto : 17.1.2023

Informace o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - úterý 13.12.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 5.12.2022          Sejmuto : 14.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2024 - 2025
Zveřejněno : 1.12.2022          Sejmuto : 12.1.2023

Návrh rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2023 - rekapitulace
Zveřejněno : 1.12.2022          Sejmuto : 12.1.2023

Návrh rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2023 - závazné ukazatele
Zveřejněno : 1.12.2022          Sejmuto : 12.1.2023

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
Zveřejněno : 23.11.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Volba prezidenta České republiky 2023 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 23.11.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Volba prezidenta České republiky 2023 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zveřejněno : 23.11.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Informace o konání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - pondělí 28.11.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 18.11.2022        Sejmuto : 30.11.2022

MěÚ Lovosice - odbor životního prostředí - Odvolání zákazu odběru povrchových vod s účinností od 17.11.2022
Zveřejněno : 16.11.2022        Sejmuto : 30.11.2022

Volba prezidenta České republiky 2023 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
Zveřejněno : 14.11.2022        Sejmuto : 30.1.2023

Oznámení o záměru pronájmu bytu v 1 NP rodinného domu na adrese Libochovická 37 - budova bývalé fary
Zveřejněno : 1.11.2022          Sejmuto : 30.11.2022

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikací
Zveřejněno : 17.10.2022        Sejmuto : 28.11.2022

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 13.10.2022        Sejmuto : 20.11.2022

Rozpočtová opatření č. 4/2022
Zveřejněno : 13.10.2022        Sejmuto : 11.4.2023

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chotěšov - pátek 21.10.2022 od 17:30 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 11.10.2022        Sejmuto : 18.11.2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu
Zveřejněno : 3.10.2022          Sejmuto : 1.3.2023

Honební společenství Břežany nad Ohří - pozvánka na valnou hromadu
Zveřejněno : 26.9.2022          Sejmuto : 17.10.2022

Volby do ZO 2022-2026 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Zveřejněno : 26.9.2022          Sejmuto : 17.10.2022

Volby do ZO 2022-2026 - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 8.9.2022            Sejmuto : 26.9.2022

Oznámení o konání 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 15.9.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 30.8.2022          Sejmuto : 16.9.2022

Honební společenstvo Vrbičany - pozvánka na valnou hromadu na den 22.8.2022 v 15:00 hod
Zveřejněno : 4.8.2022            Sejmuto : 16.9.2022

Volby do ZO 2022-2026 - Minimální počty členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto : 26.9.2022

Volby do ZO 2022-2026 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto : 26.9.2022

Volby do ZO 2022-2026 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto : 26.9.2022

MěÚ Lovosice - odbor životního prostředí - Zákaz odběru povrchových vod od 25.7.2022 do odvolání
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto : 30.11.2022

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2021 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto : 10.7.2023

Rozpočtová opatření č. 3/2022
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto : 11.4.2023

Volby do ZO 2022-2026 - Oznámení - stanovení počtu zastupitelů obce Chotěšov pro volební období 2022-2026
Zveřejněno : 29.6.2022          Sejmuto : 26.9.2022

Posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"
Zveřejněno : 28.6.2022          Sejmuto : 11.4.2023

Oznámení o konání 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 28.6.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 17.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2021 - NÁVRH
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Střednědový výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025 - NÁVRH
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto : 26.9.2022

MŠ Chotěšov - Oznámení o rozhodnutí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Zveřejněno : 2.6.2022            Sejmuto : 13.7.2022

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Výkaz FIN za 12/2021
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2021 - NÁVRH
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu
Zveřejněno : 17.5.2022          Sejmuto : 3.10.2022

MŠ Chotěšov - Zvláštní zápis pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně
Zveřejněno : 16.5.2022          Sejmuto : 3.6.2022

SVS - cenový předpis pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2021
Zveřejněno : 29.4.2022          Sejmuto : 26.9.2022

FÚ pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Zveřejněno : 26.4.2022          Sejmuto : 31.5.2022

FÚ pro Ústecký kraj - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
Zveřejněno : 26.4.2022          Sejmuto : 31.5.2022

FÚ pro Ústecký kraj - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022 a splatnost daně z nemovitých věcí
Zveřejněno : 26.4.2022          Sejmuto : 31.5.2022

Rozpočtová opatření č. 2/2022
Zveřejněno : 14.4.2022          Sejmuto : 11.4.2023

Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov  -  Posudek na dokumentaci EIA
Zveřejněno : 14.4.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov  -  Souhlasné závazné stanovisko MŽP
Zveřejněno : 14.4.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Oznámení o konání 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 31.3.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 24.3.2022          Sejmuto : 3.4.2022

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 21.3.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Mateřská škola Chotěšov - termín zápisu na školní rok 2022/2023
Zveřejněno : 28.2.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Rozpočtová opatření č. 1/2022
Zveřejněno : 26.2.2022          Sejmuto : 11.4.2023

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice - termíny zápisu do prvních tříd
Zveřejněno : 16.2.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice - termíny zápisu do prvních tříd - informace pro rodiče
Zveřejněno : 16.2.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Oznámení společnosti ČEZ Distibuce a.s. o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů
Zveřejněno : 14.2.2022          Sejmuto : 23.3.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Zveřejněno : 31.1.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - příloha k oznámení - Národní plán povodí Labe
Zveřejněno : 31.1.2022          Sejmuto : 3.6.2022

Oznámení o konání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 27.1.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 19.1.2022          Sejmuto : 28.1.2022

Dražební vyhláška č.j. 178 EX 1426/05-99
Zveřejněno : 13.1.2022          Sejmuto : 23.3.2022

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2023-2024 - schválený
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto : 12.1.2023

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2022
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto : 12.1.2023

Schválený rozpočet MŠ Chotěšov na rok 2022
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto : 17.1.2023

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2023-2024 - schválený
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto : 17.1.2023

Rozpočtová opatření č. 7/2021
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto : 26.2.2022

Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy-Chotěšov - Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Zveřejněno : 11.1.2022          Sejmuto : 24.1.2022

ROK 2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
Zveřejněno : 15.12.2021         Sejmuto : 5.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zveřejněno : 15.12.2021         Sejmuto : 5.1.2022

Oznámení o konání 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 14.12.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 6.12.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Přečíslování autobusové linky 655 Lovosice-Chotěšov-Libochovice - od 12.12.2021 nové označení 652
Zveřejněno : 6.12.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Chotěšov na roky 2023 - 2024
Zveřejněno : 26.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Návrh rozpočtu Mateřské školy Chotěšov na rok 2022
Zveřejněno : 26.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2023 - 2024
Zveřejněno : 26.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Návrh rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2022 - rekapitulace
Zveřejněno : 26.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Návrh rozpočtu Obce Chotěšov na rok 2022 - závazné ukazatele
Zveřejněno : 26.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
Zveřejněno : 25.11.2021        Sejmuto : 12.1.2022

Rozpočtová opatření č. 6/2021
Zveřejněno : 24.11.2021        Sejmuto : 26.2.2022

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 18.11.2021        Sejmuto : 31.12.2022

Oznámení o záměru pronájmu bytu v 1 NP rodinného domu na adrese Libochovická 37 - budova bývalé fary
Zveřejněno : 12.11.2021        Sejmuto : 28.1.2022

Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v objektu na adrese Na Návsi 161 - prostory bývalé prodejny Levels
Zveřejněno : 12.11.2021        Sejmuto : 28.1.2022

ČEZ Distribuce a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Zveřejněno : 25.10.2021        Sejmuto : 15.11.2021

ČEZ Distribuce a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 19.10.2021        Sejmuto : 1.4.2022

Oznámení o konání 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 26.10.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 18.10.2021        Sejmuto : 1.11.2021

Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov - zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
Zveřejněno : 18.10.2021        Sejmuto : 30.11.2021

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu
Zveřejněno : 13.10.2021        Sejmuto : 17.5.2022

Oznámení o záměru pronájmu obecní garáže (na fotce garáž č. 3) v objektu bývalého statku
Zveřejněno : 11.10.2021        Sejmuto : 1.11.2021

Rozpočtová opatření č. 5/2021
Zveřejněno : 6.10.2021          Sejmuto : 26.2.2022

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 + příloha
Zveřejněno : 4.10.2021          Sejmuto : 26.9.2022

Oznámení o konání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 29.9.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 21.9.2021          Sejmuto : 13.10.2021

MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění + příloha č. 1
Zveřejněno : 15.9.2021          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 4/2021
Zveřejněno : 7.9.2021            Sejmuto : 26.2.2022

Volby do Parlamentu ČR - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 1.9.2021            Sejmuto : 13.10.2021

Oznámení o konání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 9.9.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 30.8.2021          Sejmuto : 13.10.2021

Volby do Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 24.8.2021          Sejmuto : 13.10.2021

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN st. parc. č. 28/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 23 m2 - dle GP 457-215/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek KN parc. č. 832
Zveřejněno : 23.8.2021          Sejmuto : 13.10.2021

Volby do Parlamentu ČR - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 9.8.2021            Sejmuto : 13.10.2021

Oznámení o konání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 12.8.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 3.8.2021            Sejmuto : 13.10.2021

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 564/1 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o předpokládané výměře 450 m2
Zveřejněno : 26.7.2021          Sejmuto : 26.8.2021

Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa – závěr zjišťovacího řízení - ROZHODNUTÍ
Zveřejněno : 26.7.2021          Sejmuto : 6.9.2021

Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy – Chotěšov -  Závěr zjišťovacího řízení
Zveřejněno : 19.7.2021          Sejmuto : 6.9.2021

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2020 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 15.7.2021          Sejmuto : 13.7.2022

Rozpočtová opatření č. 3/2021
Zveřejněno : 15.7.2021          Sejmuto : 26.2.2022

Oznámení o záměru prodeje stavby stodoly (zem. stav.) umístěné na částí pozemků KN st. parc. č. 1/2 a st. parc. č. 1/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan včetně částí pozemků KN st. parc. č. 1/2 a st. parc. č. 1/3, na kterých je stodola umístěna
Zveřejněno : 15.7.2021          Sejmuto : 6.9.2021

Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - Dodatečné povolení stavby pergoly
Zveřejněno : 7.7.2021            Sejmuto : 26.7.2021

MěÚ Lovosice - Opatření obecné povahy – Dočasný zákaz zastavení na pozemní komunikaci
Zveřejněno : 21.6.2021          Sejmuto : 12.7.2021

Oznámení o konání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 24.6.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 14.6.2021          Sejmuto : 15.7.2021

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020
Zveřejněno : 10.6.2020          Sejmuto : 15.7.2021

Rozpočtová opatření č. 2/2021
Zveřejněno : 10.6.2021          Sejmuto : 26.2.2022

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 567/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o předpokládané výměře 126 m2
Zveřejněno : 9.6.2021            Sejmuto : 15.7.2021

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2020
Zveřejněno : 5.6.2021            Sejmuto : 15.7.2021

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026
Zveřejněno : 5.6.2021            Sejmuto : 15.7.2021

Oznámení záměru - Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov - EIA
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2020
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto : 30.5.2022

Výkaz FIN za 12/2020
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto : 30.5.2022

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2020 - NÁVRH
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa - posuzování vlivu na životní prostředí
Zveřejněno : 19.5.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Rekultiva ložiska písku Chotěšov, II. etapa - podklady ke stažení: Oznámení o záměru stavby - Hluková studie - Rozptylová studie - Přírodovědný průzkum

Oznámení o konání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 13.5.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 3.5.2021            Sejmuto : 14.5.2021

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Finanční úřad - informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Finanční úřad - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto : 15.7.2021

SVS - porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2020
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto : 15.7.2021

Rozpočtová opatření č. 1/2021
Zveřejněno : 11.3.2021          Sejmuto : 26.2.2022

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Zveřejněno : 10.2.2021          Sejmuto : 14.5.2021

Oznámení o konání 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 18.2.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 10.2.2021          Sejmuto : 22.2.2021

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška
Zveřejněno : 8.2.2021            Sejmuto : 11.3.2021

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 167 EX 42681/13-194 a Usnesení o odročení dražby
Zveřejněno : 18.1.2021          Sejmuto : 22.2.2021

Rozpočtová opatření č. 6/2020
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto : 11.3.2021

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2022 - 2023 - schválený
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Schválený rozpočet MŠ Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2022 - 2023 - schválený
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto : 12.1.2022

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
Zveřejněno : 12.1.2021          Sejmuto : 11.3.2021

ROK 2020

Oznámení o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 22.12.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 14.12.2020          Sejmuto : 7.1.2021

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Odvolání zákazu odběru povrchových vod
Zveřejněno : 10.12.2020          Sejmuto : 7.1.2021

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 8.12.2020            Sejmuto : 7.1.2021

Rozpočtová opatření č. 5/2020
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 11.3.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2022 - 2023
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 14.1.2021

Návrh rozpočtu MŠ Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 14.1.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obec Chotěšov na roky 2022 - 2023
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 14.1.2021

Návrh rozpočtu Obec Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 14.1.2021

Návrh rozpočtu Obec Chotěšov na rok 2021 - podrobný
Zveřejněno : 7.12.2020            Sejmuto : 14.1.2021

Oznámení o záměru pronájmu části pozemku KN parc.č. 759/1 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 2.150 m2
Zveřejněno : 1.12.2020            Sejmuto : 23.12.2020

Oznámení o konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 26.11.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 18.11.2020          Sejmuto : 1.12.2020

Oznámení o konání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 10.11.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 2.11.2020            Sejmuto : 18.11.2020

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 26.10.2020          Sejmuto : 18.11.2020

Rozpočtová opatření č. 4/2020
Zveřejněno : 14.10.2020          Sejmuto : 11.3.2021

Oznámení o záměru pronájmu bytu v 1NP domu na adrese Libochovická 37, 410 02 Chotěšov
Zveřejněno : 5.10.2020            Sejmuto : 18.11.2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - Výsledky voleb
Zveřejněno : 4.10.2020            Sejmuto : 14.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 10.9.2020            Sejmuto : 5.10.2020

Oznámení o konání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 17.9.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 9.9.2020              Sejmuto : 18.9.2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 18.8.2020            Sejmuto : 5.10.2020

Ministerstvo financí - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Zveřejněno : 13.8.2020            Sejmuto : 6.10.2020

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - závěr zjišťovacího řízení
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto : 9.9.2020

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - Mimořádné opatření č. 1/2020
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto : 5.10.2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - minimální počty členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto : 5.10.2020

Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto : 18.8.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 20.7.2020            Sejmuto : 15.7.2021

Rozpočtová opatření č. 3/2020
Zveřejněno : 20.7.2020            Sejmuto : 11.3.2021

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
Zveřejněno : 17.7.2020            Sejmuto : 10.12.2020

Oznámení o záměru prodeje celkem 18-ti stavebních pozemků v lokalitě RD II
Zveřejněno : 1.7.2020              Sejmuto : 6.11.2020

Oznámení koncepce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
Zveřejněno : 1.7.2020              Sejmuto : 9.9.2020

Oznámení o konání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 23.6.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 15.6.2020            Sejmuto : 20.7.2020

Rozpočtová opatření č. 2/2020
Zveřejněno : 10.6.2020            Sejmuto : 11.3.2021

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto : 10.6.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto : 27.5.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12/2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto : 27.5.2021

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto : 20.7.2020

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto : 20.7.2020

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 801/9 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o předpokládané výměře 95 m2.
Zveřejněno : 20.5.2020             Sejmuto : 23.12.2020

SVS a.s. - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Zveřejněno : 6.5.2020               Sejmuto : 15.6.2020

Oznámení o konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 14.5.2020 od 18:00 hod v prostorách obecního objektu LEVELS - Na Návsi 161, Chotěšov
Zveřejněno : 5.5.2020               Sejmuto : 20.5.2020

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Rekonstrukce NN v obci Chotěšov
Zveřejněno : 29.4.2020              Sejmuto : 20.5.2020

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Tisková zpráva k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020
Zveřejněno : 23.4.2020              Sejmuto : 15.6.2020

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020
Zveřejněno : 23.4.2020              Sejmuto : 15.6.2020

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Zveřejněno : 23.4.2020              Sejmuto : 15.6.2020

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Zveřejněno : 6.4.2020                Sejmuto : 15.6.2020

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 6.4.2020                Sejmuto : 15.6.2020

Zápis do mateřské školy - očkovací kalendář platný k 1.9.2019
Zveřejněno : 6.4.2020                 Sejmuto : 18.5.2020

Informace k zápisu do mateřské školy
Zveřejněno : 6.4.2020                 Sejmuto : 18.5.2020

Rozpočtová opatření č. 1/2020
Zveřejněno : 15.3.2020               Sejmuto : 11.3.2021

Zápis do mateřské školy
Zveřejněno : 4.3.2020                 Sejmuto : 18.5.2020

ČEZ Distribuce - Oznámení o provádění pravidelných odečtů elektroměrů ve dnech 21.2.2020 až 5.3.2020 + info k odečtům
Zveřejněno : 19.2.2020               Sejmuto : 15.3.2020

Oznámení o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 20.2.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 5.2.2020                 Sejmuto : 15.3.2020

Dražební vyhláška - Dražbyprost s.r.o.
Zveřejněno : 22.1.2020               Sejmuto : 15.3.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obec Chotěšov na roky 2021 - 2022
Zveřejněno : 9.1.2020                 Sejmuto : 14.1.2021

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2020
Zveřejněno : 9.1.2020                 Sejmuto : 14.1.2021

Rozpočtová opatření č. 4/2019
Zveřejněno : 8.1.2020                 Sejmuto : 15.3.2020

ROK 2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 16.12.2019              Sejmuto : 15.3.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Zveřejněno : 16.12.2019              Sejmuto : 6.1.2020

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Odvolání zákazu odběru povrchových vod
Zveřejněno : 2.12.2019                Sejmuto : 6.1.2020

Oznámení o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 12.12.2019 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 28.11.2019              Sejmuto : 18.12.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2021 - 2022
Zveřejněno : 27.11.2019              Sejmuto : 9.1.2020

Návrh rozpočtu MŠ Chotěšov na rok 2020
Zveřejněno : 27.11.2019              Sejmuto : 9.1.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obec Chotěšov na roky 2021 - 2022
Zveřejněno : 27.11.2019              Sejmuto : 9.1.2020

Návrh rozpočtu Obec Chotěšov na rok 2020
Zveřejněno : 27.11.2019              Sejmuto : 9.1.2020

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
Zveřejněno : 21.11.2019              Sejmuto : 18.12.2019

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 628/13 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 46 m2
Zveřejněno : 17.10.2019              Sejmuto : 18.12.2019

Rozpočtová opatření č. 3/2019
Zveřejněno : 14.10.2019              Sejmuto : 15.3.2020

Elektronická dražba - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 220 EX 5487/19 - Veřejná dražební vyhláška
Zveřejněno : 14.10.2019              Sejmuto : 13.11.2019

ČEZ Distribuce, a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 8.10.2019                Sejmuto : 15.3.2020

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v době uzavírek železničních přejezdů
Zveřejněno : 26.9.2019                Sejmuto : 4.11.2019

Oznámení o konání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 24.9.2019 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 12.9.2019                Sejmuto : 10.10.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 20.8.2019                Sejmuto : 31.10.2019

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2018 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 20.7.2019                Sejmuto : 20.7.2020

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
Zveřejněno : 15.7.2019                Sejmuto : 2.12.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Chotěšov ve formě opatření obecné povahy s odůvodněním
Zveřejněno : 10.7.2019                Sejmuto : 10.10.2019

Oznámení o zveřejnění záměru prodeje a pronájmu rodiného domu na adrese Libochovická 37, 410 02 Chotěšov (FARA)
Zveřejněno : 19.6.2019                Sejmuto : 10.10.2019

Rozpočtová opatření č. 2/2019
Zveřejněno : 17.6.2019                Sejmuto : 15.3.2020

Oznámení o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - 26.6.2019 od 18:00 hod
Zveřejněno : 17.6.2019                Sejmuto : 29.8.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - zajištění bezpečnosti provozu při odstraňování havárie na plynovodním potrubí v Libochovicích, ul. Lovosická
Zveřejněno : 17.6.2019                Sejmuto : 29.8.2019

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018
Zveřejněno : 10.6.2019                Sejmuto : 29.8.2019

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
Zveřejněno : 5.6.2019                  Sejmuto : 20.7.2020

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
Zveřejněno : 5.6.2019                  Sejmuto : 20.7.2020

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2018 - NÁVRH
Zveřejněno : 4.6.2019                  Sejmuto : 20.7.2019

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Chotěšov za rok 2018
Zveřejněno : 4.6.2019                  Sejmuto : 29.8.2019

Výkaz FIN za 12/2018
Zveřejněno : 4.6.2019                  Sejmuto : 29.8.2019

Oznámení o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - 23.5.2019 od 18:00 hod
Zveřejněno : 15.5.2019                Sejmuto : 27.5.2019

MŠ Chotěšov - rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2019
Zveřejněno : 13.5.2019                Sejmuto : 29.8.2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Zveřejněno : 9.5.2019                  Sejmuto : 27.5.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - oprava komunikace v úseku železničního přejezdu v obci Chotěšov
Zveřejněno : 6.5.2019                  Sejmuto : 29.8.2019

SVS - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
Zveřejněno : 2.5.2019                  Sejmuto : 29.8.2019

Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - Veřejná vyhláška
Zveřejněno : 25.4.2019                Sejmuto : 29.8.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - označení pracovních míst na pozemních komunikací v rámci prováděné rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci Slatina
Zveřejněno : 15.4.2019                Sejmuto : 23.5.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - vyznačení objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 tuny v době uzavírky průjezdu obcí Slatina
Zveřejněno : 15.4.2019                Sejmuto : 23.5.2019

Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 9.4.2019                  Sejmuto : 27.5.2019

Rozpočtová opatření č. 1/2019
Zveřejněno : 8.4.2019                  Sejmuto : 15.3.2020

UZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky pro k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 29.3.2019                Sejmuto : 13.10.2021

Volby do Evropského parlamentu - minimální počet členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 25.3.2019                Sejmuto : 27.5.2019

Oznámení o záměru pronájmu rodinného domu - ul. Na Návsi 95, Chotěšov
Zveřejněno : 25.3.2019                Sejmuto : 27.5.2019

Oznámení o záměru pronájmu rodinného domu - ul. Na Návsi 27, Chotěšov
Zveřejněno : 25.3.2019                Sejmuto : 27.5.2019

Oznámení o konání 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - 19.3.2019 od 18:00 hod
Zveřejněno : 6.3.2019                  Sejmuto : 8.4.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o 2. opakovaném veřejném projednání Návrhu Územního plánu Chotěšov
Zveřejněno : 1.3.2019                  Sejmuto : 17.4.2019

ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů - 22.2.2019-7.3.2019
Zveřejněno : 20.2.2019                Sejmuto : 8.4.2019

MŠ Chotěšov - Schválený střednědobý výhled hospodaření na roky 2020 - 2021
Zveřejněno : 10.1.2019                Sejmuto : 9.1.2020

MŠ Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2019
Zveřejněno : 10.1.2019                Sejmuto : 9.1.2020

Obec Chotěšov - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021
Zveřejněno : 10.1.2019                Sejmuto : 9.1.2020

Obec Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2019
Zveřejněno : 10.1.2019                Sejmuto : 9.1.2020

Rozpočtová opatření č. 4/2018
Zveřejněno : 10.1.2019                Sejmuto : 8.4.2019

ROK 2018

Oznámení o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - 20.12.2018 od 18:00 hod
Zveřejněno : 10.12.2018              Sejmuto : 3.1.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 10.12.2018              Sejmuto : 8.1.2019

Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu Územního plánu Chotěšov
Zveřejněno : 5.12.2018                Sejmuto : 8.1.2019

Obec Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2019
Zveřejněno : 4.12.2018                Sejmuto : 10.1.2019

Obec Chotěšov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021
Zveřejněno : 4.12.2018                Sejmuto : 10.1.2019

MŠ Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2019
Zveřejněno : 4.12.2018                Sejmuto : 10.1.2019

MŠ Chotěšov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021
Zveřejněno : 4.12.2018                Sejmuto : 10.1.2019

Oznámení o konání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - 4.12.2018 od 18:00 hod
Zveřejněno : 22.11.2018              Sejmuto : 6.12.2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
Zveřejněno : 22.11.2018              Sejmuto : 3.1.2019

Oznámení o záměru pronájmu reklamní plochy (billboardu) umístěného u hlavní silnice II/247 Lovosice - Libochovice
Zveřejněno : 6.11.2018                Sejmuto : 3.1.2019

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Chotěšov
Zveřejněno : 23.10.2018              Sejmuto : 7.11.2018

Rozpočtová opatření č. 3/2018
Zveřejněno : 15.10.2018              Sejmuto : 8.4.2019

MěÚ Lovosice - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 9.10.2018                Sejmuto : 7.11.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Zveřejněno : 6.10.2018                Sejmuto : 7.11.2018

Volby do Senátu 2018 - oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 19.9.2018                Sejmuto : 16.10.2018

Volby do zastupitelstva obce 2018 - oznámení o době a místě konaní voleb
Zveřejněno : 19.9.2018                Sejmuto : 16.10.2018

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 12.9.2018                Sejmuto : 8.4.2019

Oznámení o konání 28. veřejného zasedání dne 18.9.2018
Zveřejněno : 10.9.2018                Sejmuto : 20.9.2018

Oznámení o konání 27. veřejného zasedání dne 4.9.2018
Zveřejněno : 27.8.2018                Sejmuto : 7.9.2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 21.8.2018                Sejmuto : 7.10.2018

Volby do Senátu 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 13.8.2018                Sejmuto : 16.10.2018

Volby do zastupitelstva obce 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 13.8.2018                Sejmuto : 16.10.2018

Volby do zastupitelstva obce 2018 - stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise
Zveřejněno : 23.7.2018                Sejmuto : 16.10.2018

Oznámení o konání 26. veřejného zasedání dne 31.7.2018
Zveřejněno : 23.7.2018                Sejmuto : 9.8.2018

Městský úřad Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 17.7.2018                Sejmuto : 9.8.2018

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022
Zveřejněno : 5.7.2018                  Sejmuto : 7.11.2018

Oznámení o konání 25. veřejného zasedání dne 4.7.2018
Zveřejněno : 25.6.2018                Sejmuto : 5.7.2018

Závěrečný účet obce za rok 2017
Zveřejněno : 21.6.2018                Sejmuto : 20.7.2019

Rozpočtová opatření č. 2/2018
Zveřejněno : 19.6.2018                Sejmuto : 8.4.2019

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 12.6.2018                Sejmuto : 5.7.2018

Certifikát - osvědčení o úspoře emisí
Zveřejněno : 7.6.2018                  Sejmuto : 7.11.2018

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
Zveřejněno : 7.6.2018                  Sejmuto : 26.6.2018

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 - 2023
Zveřejněno : 7.6.2018                  Sejmuto : 26.6.2018

Oznámení o konání 24. veřejného zasedání dne 11.6.2018
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Mateřská škola Chotěšov - účetní závěrka za rok 2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Příloha účetní závěrky za rok 2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Rozvaha za rok 2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Výkaz FIN za 12/2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2017 - návrh
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 4.7.2022

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Zveřejněno : 30.4.2018                Sejmuto : 21.6.2018

SVS - porovnání cen vodného a stočného za rok 2017
Zveřejněno : 30.4.2018                Sejmuto : 21.6.2018

Rozpočtová opatření č. 1/2018
Zveřejněno : 5.4.2018                  Sejmuto : 8.4.2019

Oznámení o záměru pronájmu obecních garáží (celkem 5 garáží) v objektu bývalého statku
Zveřejněno : 5.4.2018                  Sejmuto : 21.6.2018

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 124EX 7131/07-753
Zveřejněno : 3.4.2018                  Sejmuto : 21.6.2018

Zápis do Mateřské školy Chotěšov pro školní rok 2018/2019
Zveřejněno : 4.4.2018                  Sejmuto : 11.5.2018

KÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 28.3.2018                Sejmuto : 17.4.2018

UZSVM - Aktualizace dokladů zveřejněných na úřední desce
Zveřejněno : 21.3.2018                Sejmuto : 29.8.2019

UZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky pro k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 21.3.2018                Sejmuto : 12.3.2019

Oznámení o konání 23. veřejného zasedání dne 15.3.2018
Zveřejněno : 5.3.2018                  Sejmuto : 19.3.2018

Rozpočtová opatření č. 6
Zveřejněno : 25.1.2018                 Sejmuto : 5.4.2018

Výsledky prezidentských voleb 2018 v obci Chotěšov - I. kolo
Zveřejněno : 15.1.2018                 Sejmuto : 29.1.2018

Obec Chotěšov - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2020
Zveřejněno : 11.1.2018                 Sejmuto : 10.1.2019

Obec Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2018
Zveřejněno : 11.1.2018                 Sejmuto : 10.1.2019

MŠ Chotěšov - Schválený střednědobý výhled hospodaření na rok 2019 - 2020
Zveřejněno : 11.1.2018                 Sejmuto : 10.1.2019

MŠ Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2018
Zveřejněno : 11.1.2018                 Sejmuto : 10.1.2019

 

ROK 2017

Rozpočtová opatření č. 5
Zveřejněno : 27.12.2017               Sejmuto : 12.2.2018

Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky
Zveřejněno : 21.12.2017               Sejmuto : 29.1.2018

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.12.2017               Sejmuto : 29.1.2018

Oznámení o veřejném projednání Návrhu Územního plánu Chotěšov
Zveřejněno : 13.12.2017               Sejmuto : 12.2.2018

Oznámení o konání 22. veřejného zasedání dne 21.12.2017
Zveřejněno : 12.12.2017               Sejmuto : 22.12.2017

Obec Chotěšov - Návrh střednědobého výhledu hospodaření na rok 2019 - 2020
Zveřejněno : 5.12.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

Obec Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2018
Zveřejněno : 5.12.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

Obec Chotěšov - Podrobný návrh rozpočtu na rok 2018
Zveřejněno : 5.12.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

MŠ Chotěšov - Návrh střednědobého výhledu hospodaření na rok 2019 - 2020
Zveřejněno : 5.12.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

MŠ Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2018
Zveřejněno : 5.12.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

Oznámení o konání 21. veřejného zasedání dne 6.12.2017
Zveřejněno : 28.11.2017               Sejmuto : 7.12.2017

Volby 2018 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 28.11.2017               Sejmuto : 29.1.2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
Zveřejněno : 24.11.2017               Sejmuto : 29.1.2018

Drážní úřad - stavební povolení pro stavbu "Revitalizace trati Louny - Lovosice"
Zveřejněno : 21.11.2017                 Sejmuto : 11.12.2017

Volby 2018 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 13.11.2017               Sejmuto : 29.1.2018

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 8.11.2017                 Sejmuto : 27.11.2017

Rozpočtová opatření č. 4
Zveřejněno : 23.10.2017               Sejmuto : 27.12.2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 12.10.2017               Sejmuto : 30.10.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Zveřejněno : 5.10.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Drážní úřad - Oznámení o pokračování stavebního řízení Veřejnou vyhláškou
Zveřejněno : 2.10.2017                 Sejmuto : 25.10.2017

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 20.9.2017                 Sejmuto : 27.11.2017

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto : 2.10.2017

Změna termínu svozu komunálního odpadu - 2.10.2017 bude zahájen zimní svoz komunálního odpadu
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto : 11.10.2017

Sběr drobných nebezpečných odpadů dne 7.10.2017 v 11:20 hod u prodejny potravin
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto : 11.10.2017

Oznámení o konání 20. veřejného zasedání dne 26.9.2017
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto : 27.9.2017

Volby 2017 - jmenování zapisovatele okrsové volební komise
Zveřejněno : 7.9.2017                   Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 5.9.2017                   Sejmuto : 23.10.2017

Oznámení o záměru prodeje pozemků KN parc.č. 757 o výměře 1.127 m2 a KN parc.č. 792 o výměře 360 m2, oba v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 22.8.2017                 Sejmuto : 20.9.2017

Oznámení o záměru pronájmu zemědělského pozemku KN parc.č. 565/2 o výměře 1.748 m2 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 22.8.2017                 Sejmuto : 20.9.2017

Volby 2017 - možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do PSPČR
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - informace o způsobu hlasování do PSPČR
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - možnost volit při volbách do PSPČR v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací - Luční - obytná zóna
Zveřejněno : 9.8.2017                   Sejmuto : 28.8.2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Nádražní - vodovodní přípojka
Zveřejněno : 9.8.2017                   Sejmuto : 28.8.2017

Rozpočtová opatření č. 3
Zveřejněno : 2.8.2017                   Sejmuto : 23.10.2017

Oznámení o konání 19.veřejného zasedání dne 5.7.2017
Zveřejněno : 27.6.2017                 Sejmuto : 11.7.2017

Odvolání smogové situace
Zveřejněno : 23.6.2017                 Sejmuto : 30.6.2017

Vyhlášení smogové situace
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 26.6.2017

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 21.9.2017

MěÚ Lovosice - VV - Oznámení o návrhu opatření obecní povahy
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 12.7.2017

EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2016
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 12.2.2018

Rozpočtová opatření č. 2
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 2.8.2017

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2016 - schválený
Zveřejněno : 9.6.2017                   Sejmuto : 21.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zveřejněno : 9.6.2017                   Sejmuto : 12.2.2018

Výkaz FIN za 12/2016
Zveřejněno : 9.6.2017                   Sejmuto : 12.2.2018

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Zveřejněno : 8.6.2017                   Sejmuto : 30.6.2017

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
Zveřejněno : 8.6.2017                   Sejmuto : 30.6.2017

MŠ Chotěšov - rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017
Zveřejněno : 29.5.2017                 Sejmuto : 30.6.2017

Oznámení o konání 18.veřejného zasedání dne 5.6.2017
Zveřejněno : 23.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 16.5.2017
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 17.5.2017

Mateřská škola Chotěšov - inventarizační zpráva za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Mateřská škola Chotěšov - účetní závěrka za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 + příloha
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Příloha účetní závěrky za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Rozvaha za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Výkaz FIN za 12/2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2016 - návrh
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Veřejná vyhláška - OOP - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 5.5.2017                  Sejmuto : 5.6.2017

SčVK - ceny vodného a stočného za rok 2016
Zveřejněno : 4.5.2017                  Sejmuto : 5.6.2017

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Zveřejněno : 27.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o záměru zemědělského pronájmu pozemků KN parc.č. 437/2 (část), 502/2, 605/2 (část), 765, 767/2 (část), 768/2 (část), 772 (část) a 774 (část), vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - celková výměra 3.177 m2
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o záměru prodeje částí pozemků KN parc.č. 438/22, 801/3, 801/7 a 801/8, vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - celková výměra 55 m2 - pozemky odděleny dle GP č. 369-17/2016
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 741/19 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - předpokládaná výměra 30 m2
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 9.5.2017

ZEPOS a.s. - oznámení o aplikovaném postřiku
Zveřejněno : 30.3.2017                 Sejmuto : 11.4.2017

Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. - Státní pozemkový úřad
Zveřejněno : 28.3.2017                 Sejmuto : 28.6.2017

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) č.j. 124 EX 7131/07-643
Zveřejněno : 27.3.2017                 Sejmuto : 6.6.2017,

Rozpočtový výhled 2015 - 2019
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 11.1.2018

Odstávka vody v obci Chotěšov dne 28.3.2017 od 8:00 hod do 12:00 hod
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 29.3.2017

Usnesení o nařízení opakované elektronické dražby domu č.p. 15 v obci Chotěšov - JUDr. Ing. P. Kučera
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 7.6.2017

Hlášení o prováděném postřiku - Záveský s.r.o.
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 19.4.2017

Rozpočtová opatření č. 1/2017
Zveřejněno : 16.3.2017                 Sejmuto : 21.6.2017

MĚÚ Bílina - Veřejná vyhláška
Zveřejněno : 13.3.2017                 Sejmuto : 28.3.2017

Zápis do Mateřské školy Chotěšov
Zveřejněno : 2.3.2017                   Sejmuto : 12.5.2017

Oznámení o konání 17.veřejného zasedání
Zveřejněno : 27.2.2017                 Sejmuto : 8.3.2017

MĚÚ Lovosice -  Veřejná vyhláška –Starý V. – Stanovení místní úpravy provozu
Zveřejněno :  15.2.2017                Sejmuto : 6.3.2017

ZŠ Libochovice – Zápis do prvních tříd pro šk.rok  2017-2018
Zveřejněno : 23.1.2017                 Sejmuto : 19.4.2017

MĚÚ Lovosice – VV – Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 10.1.2017                 Sejmuto : 31.1.2017

 

ROK 2016

Obec Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2017
Zveřejněno : 27.12.2016               Sejmuto : 12.2.2018

Obec Chotěšov - Schválený podrobný rozpočet na rok 2017
Zveřejněno : 27.12.2016               Sejmuto : 12.2.2018

Oznámení o konání 16.veřejného zasedání
Zveřejněno :  12.12.2016              Sejmuto : 2.1.2017

Obec Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2017
Zveřejněno :  2.12.2016                Sejmuto : 2.1.2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Zveřejněno :  2.12.2016                Sejmuto : 2.1.2017

Magistrát měst Kladna - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno : 21.11.2016                  Sejmuto : 2.1.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o konání 15.veřejného zasedání
Zveřejněno : 31.10.2016                Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu pozemků

Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu části budovy č.p. 13
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu pozemku  p.č. 604/2
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Veřejná vyhláška - 1. Aktualizace zásad UR Ústeckého kraje
Vyvěšeno : 27.9.2016                     Sejmuto : 19.10.2016

Oznámení o konání 14.veřejného zasedání ZO
Vyvěšeno : 26.9.2016                     Sejmuto : 5.10.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do  zastupitelstev krajů 2016
Vyvěšeno : 19.9.2016                    Sejmuto : 12.10.2016

Volby 2016 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno : 18.8.2016                    Sejmuto : 12.10.2016

MĚÚ Lovosice  - VV- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno : 22.8.2016                    Sejmuto : 14.9.2016


MĚÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 11.8.2016                     Sejmuto : 31.8.2016

Volby do ZK 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
Vyvěšeno: 1.8.2016                       Sejmuto : 12.10.2016


Nařízení obce Chotěšov č. 1/2016
Vyvěšeno: 16.6.2016                     Sejmuto : 1.1.2017

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Vyvěšeno: 9.6.2016                       Sejmuto : 12.10.2016

Oznámení o konání 13.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 31.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

FIN 12/2015

Vyvěšeno :  23.5.2016 Sejmuto : 13.6.2016

MŠ Chotěšov - Účetní závěrka k  31.12.2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Inventarizační zpráva za rok 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Příloha 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Rozvaha 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Výkaz zisku a ztráty 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Závěrečný účet za rok 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

MŽP - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
Vyvěšeno: 12.5.2016  Sejmuto: 1.6.2016

MŠ Chotěšov - Rozhodnutí o přijetí k přeškol.vzdělávání od 1.9.
Vyvěšeno: 17.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2016
Vyvěšeno: 27.4.2016  Sejmuto: 1.6.2016

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Vyvěšeno: 2.5.2016    Sejmuto: 1.6.2016

Hlášení o prováděném postřiku
Vyvěšeno : 4.5.2016   Sejmuto: 18.5.2016

Oznámení o záměru prodeje části pozemku parc.č. 736-17
Vyvěšeno: 4.4.2016    Sejmuto: 5.5.2016

Záveský a spol. s.r.o. -  Hlášení
Vyvěšeno: 24.3.2016   Sejmuto: 5.5.2016

ÚZSVM - Aktualizace dokladů zveřejněných na úřední desce k 1.2
Vyvěšeno: 8.3.2016     Sejmuto : 21.3.2018

Oznámení o konání 11.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 19.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje - VV- Oznámení
Datum: 6.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015
Vyvěšeno: 5.5.2016   Sejmuto: 18.5.2016

Oznámení o konání 12.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 4.4.2016  Sejmuto: 15.4.2016

Oznámení o možnosti vytěžit si dřevo
Vyvěšeno: 30.3.2016  Sejmuto:5.5.2016

Pozvánka na posezení s Plechovankou
Vyvěšeno: 30.3.2016  Sejmuto:5.5.2016

MĚÚ Lovosice- Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 14.3.2016  Sejmuto:1.3.2016

Obec Chotěšov - Obecně závazná vyhláška č. 2-2016
Vyvěšeno: 11.2.2016  Sejmuto:1.3.2016

Oznámení o konání 11.veřejného zasedání
Datum : 19.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje - VV- Oznámení
Datum: 6.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016
Vyvěšeno: 1.1.2016  Sejmuto:11.12.2016

 

ROK 2015

Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových - aktualizace údajů
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o konání 10.veřejného zasedání
Datum: 14.12.2015   Sejmuto:23.12.2015

Městský úřad Lovosice - VV- Opatření obecné povahy
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:21.12.2015

Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových - aktualizace údajů
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:

Vánoční mše
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:28.12.2015

Návrh rozpočtu obce Chotěšov na rok 2016
Datum: 7.12.2015   Sejmuto:23.12.2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
Datum: 27.11.2015   Sejmuto:28.12.2015

Oznámení o konání 9.veřejného zasedání
Datum: 3.12.2015   Sejmuto:11.12.2015

Dražební vyhláška
Datum: 24.11.2015   Sejmuto:1.2.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016
Vyvěšeno : 24.11.2015   Sejmuto : 11.12.2015

Městský úřad Lovosice - Veřejná vyhláška
Datum: 19.10.2015   Sejmuto:18.11.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Územního plánu
Datum: 7.10.2015   Sejmuto:18.11.2015

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:18.11.2015

PTS - změna svozu komunálního odpadu
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:18.11.2015

Oznámení o konání 8.veřejného zasedání
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:2.10.2015

Záveský a spol.s.r.o. -  Hlášení  26.8.2015
Datum: 27.8.2015   Sejmuto:2.10.2015

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Chotěšov

Datum: 20.8.2015   Sejmuto:2.2.2016

Krajský úřad - Odvolání nebezp. vzniku požárů
Datum: 20.8.2015   Sejmuto:30.10.2015

Výběrové řízení - Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Chotěšov
Datum: 19.8.2015   Sejmuto:2.2.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Datum: 4.8.2015   Sejmuto:5.8.2015

Oznámení o konání 7.veřejného zasedání
Datum: 4.8.2015   Sejmuto:5.8.2015

Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Sever
Datum: 23.7.2015   Sejmuto:31.8.2015

Záveský a spol.s.r.o. -  Hlášení
Datum: 23.7.2015   Sejmuto:6.8.2015

Nabídka volného místa do školky
Datum: 25.6.2015   Sejmuto:1.9.2015

Oznámění o konání 6.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 16.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
Vyvěšeno: 12.6.2015   Sejmuto:30.7.2015

EKOKOM- Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:28.12.2015

Záveský s.r.o .-  Hlášení 3.6.-30.6.2015
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:2.7.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizace
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:8.12.2015

Obec Chotěšov -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Inventarizační zpráva 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Příloha 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Rozvaha 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov -Výkaz zisku a ztráty 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov -Závěřečný účet za rok 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizace
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:8.12.2015

MŠ Chotěšov - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyvěšeno: 21.5.2015   Sejmuto:3.9.2015

Hlášení II. Záveský spol. s r.o.
Vyvěšeno: 22.4.2015   Sejmuto:27.5.2015

PTS - Změna svozu komunálního odpadu
Vyvěšeno: 22.4.2015   Sejmuto:2.6.2015

Oznámění o konání 5.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 20.4.2015   Sejmuto:29.4.2015

Hlášení Záveský spol. s r.o.
Vyvěšeno: 17.4.2015   Sejmuto:18.5.2015

Krajský úřad Ústeckého kraje - Revitalizace trati Louny - Lovos
Vyvěšeno: 15.4.2015   Sejmuto:6.5.2015

Oznámení aplikace připravku ohrožující včely
Vyvěšeno: 15.4.2015   Sejmuto:29.4.2015

Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Vyvěšeno: 13.4.2015   Sejmuto:26.6.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 13.4.2015   Sejmuto:26.6.2015

Informace pro vlastníky honebních pozemků
Vyvěšeno: 31.3.2015   Sejmuto:29.4.2015

Zápis do Mateřské školy Chotěšov pro rok 2015-2016
Vyvěšeno: 26.3.2015   Sejmuto:30.4.2015

Oznámení o konání 4. veřejného zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno: 3.3.2015   Sejmuto:26.3.2015

Návrh rozpočtu na rok 2015
Vyvěšeno: 3.3.2015   Sejmuto:26.3.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizace údajů
Vyvěšeno: 17.2.2015   Sejmuto:4.6.2015

Obec Chotěšov - oznámení o záměru prodeje pozemků
Vyvěšeno: 28.1.2015   Sejmuto:31.3.2015

Oznámění o konání 3.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 19.1.2015   Sejmuto: 28.1.2015

Obec Chotěšov - oznámení o záměru prodeje pozemku st.parc.č. 482

Vyvěšeno: 7.1.2015   Sejmuto:26.3.2015

MŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Vyvěšeno: 6.1.2015   Sejmuto:9.4.2015

Katastrální úřad Litoměřice - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 19.12.2014   Sejmuto:30.1.2015

Obec Chotěšov - Informace o konání ustavujícího zasedání

Vyvěšeno: 29.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Katastrální úřad Litoměřice - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Vyvěšeno: 13.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Obec Chotěšov - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 11.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Obec Chotěšov - Oznámení o záměru prodeje
Vyvěšeno: 2.10.2014   Sejmuto:26.3.2015

Obec Chotěšov - VV - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Chotěšov
Vyvěšeno: 2.9.2014   Sejmuto:18.9.2014

Návrh zadání Územního plánu Chotěšov
Vyvěšeno: 1.9.2014   Sejmuto: 10.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva pro občany

Vyvěšeno: 29.7.2014   Sejmuto:17.2.2015

EKO-KOM-osvědčení o úspoře emisí
Vyvěšeno: 23.7.2014   Sejmuto:23.7.2015

Obec Chotěšov - Oznámení o záměru prodeje p.č. 822
Vyvěšeno: 2.4.2014   Sejmuto:26.3.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům
Vyvěšeno: 27.3.2014   Sejmuto:17.2.2015

 


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
MWQxNjg4