Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

PROGRAM ROZVOJE OBCE

PROGRAM ROZVOJE OBCE CHOTĚŠOV NA OBDOBÍ 2020-2030

Program rozvoje obce Chotěšov je jeden ze základních dokumentů obce vyjadřující předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu. Program rozvoje obce je koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Veřejné projednání Programu rozvoje obce Chotěšov proběhlo z ohledem na epidemiologickou situaci distančním způsobem, tedy v úterý dne 10.11.2020 byl vhozen jeden výtisk Programu rozvoje obce do každé schránky v obci s tím, že občané mohli své připomínky předat na obecní úřad nejpozději do neděle 22.11.2020. Program rozvoje obce bylo také možné stáhnout z webových stránek obce.

Během června 2020 probíhalo dotazníkové šetření. Odpovědi občanů byly zpracovány a můžete se s nimi seznámit v Programu rozvoje obce Chotěšov.

Program rozvoje obce Chotěšova na období 2020 - 2030 byl schválen na 14. zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov ve čtvrtek 26. listopadu 2020.

Program rozvoje obce Chotěšov na období 2020 - 2030 je možné stáhnout zde.

Monitorovací zpráva č. 1 o plnění "Programu rozvoje obce Chotěšov na období let 2020-2030" byla schválena Zastupiteli obce Chotěšov dne 31.3.2022 usnesením č. 6/25.


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
OWVkM2