Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

DOPRAVNÍ STUDIE OBCE

Dopravní studie obce Chotěšov

Hlavním důvodem a motivací zpracování této dopravní studie jsou návrhy ke všeobecnému zvýšení bezpečnosti v obci Chotěšov s akcentem na hlavní komunikace a to především průtah silnice II/247, který byl v roce 2018 rekonstruován, čímž došlo ke snížení bezpečnosti v obci. Hlavním cílem je také zvýšení bezpečnosti chodců (popř. cyklistů) a zvýšení bezpečnosti nehodových míst z hlediska motorové dopravy. Dále se jedná o zklidnění dopravy mimo hlavní průtah a humanizace jednotlivých rizikových lokalit.

Dopravní studia byla schválena dne 12.12.2019 na 8. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov.

Dopravní Studie Chotěšov - textová část

A.1_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA KOMUNIKACÍ_A.1

A.2_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA PROBLÉMY_A.2

A.3_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA ZDROJE-CÍLE_A.3

A.4.1-A.4.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_A.4.1

A.4.1-A.4.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_A.4.2

A.4.1-A.4.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_A.4.3

B.1_DOP CHOTĚŠOV_NÁVRH KOMUNIKACÍ_B.1

B.2_DOP CHOTĚŠOV_NÁVRH PĚŠÍ+CYKLO_B.2

B.3_DOP CHOTĚŠOV_NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY_B.3

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.1

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.2

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.3

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.4

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.5

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.6

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.7

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.8

C.1_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_C.1.9

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.1

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.2

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.3

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.4

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.5

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.6

C.2_DOP CHOTĚŠOV_HORIZONT_C.2.7

C.3_DOP CHOTĚŠOV_IHNED_C.3.1

C.3_DOP CHOTĚŠOV_IHNED_C.3.2

C.3_DOP CHOTĚŠOV_IHNED_C.3.3


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
Y2YxZDA