Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

DOTACE

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V OBCI CHOTĚŠOV

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"

Záměr a cíl projektu:

Záměrem a cílem projektu je snížení množství produkovaných odpadů v obci Chotěšov, konkrétně předcházení vzniku bioodpadu, textilního a oděvního odpadu. Realizací tohoto záměru se zavede sběr použitého oblečení, použitých textilních výrobků, hraček či knih. Dále dojde k využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze zahrad, kde dojde také k jejich následnému využívání.

Bioodpad:

V rámci tohoto projektu bude nakoupeno 100 ks domácích kompostérů a 2 ks drtičů zahradního odpadu. Domácí kompostéry budou rozděleny do domácností dle potřeby.

Tímto dojde ke snížení množství produkovaného bioodpadu neboť občané si sami bioodpad využijí k hnojení a zúrodňování vlastní půdy. Kompostování v domácích kompostérech je nejvyužívajnější biologická metoda úpravy a stabilizace BRKO, kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činnosti mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost.

Textilní a oděvní odpad:

V rámci tohoto projektu bude nakoupen 1 ks kontejner na textil. Předpokládáme sběr použitého oblečení (např. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot aj.), sběr použitých textilních výrobků (např. deky, závěsy, povlečení aj.), sběr hraček či například knih.


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
OWYwNjg0Zj