Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE
PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYDANÝCH OBCÍ

ROK 2020

Řád veřejného pohřebiště obce Chotěšov

Vydáno: 26.11.2020                 Účinnost: 1.12.2020

Vyvěšeno: 27.11.2020              Sejmuto: 15.12.2020

ROK 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku ze psů

Vydáno: 12.12.2019                 Účinnost: 1.1.2020

Vyvěšeno: 16.12.2019              Sejmuto: 6.1.2020

ROK 2016

Nařízení obce Chotěšov č. 1/2016 - stanovení cen za nájem hrobového místa

Vydáno: 9.6.2016                     Účinnost: 1.1.2017

Vyvěšeno: 16.6.2016                Sejmuto: 1.1.2017

ROK 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - ZRUŠENA OZV Č. 1/2019

Vydáno: 23.3.2011                   Účinnost: 25.3.2011

Vyvěšeno: 25.3.2011                Sejmuto: 15.4.2011

ROK 2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotěšov

Vydáno: 24.4.2008                   Účinnost: 11.5.2008

Vyvěšeno: 26.4.2008                Sejmuto: 12.5.2008

ROK 2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 - stanovení části společného školského obvodu základní školy

Vydáno: 27.2.2006                   Účinnost: 15.3.2006

Vyvěšeno: 28.2.2006                Sejmuto: 17.3.2006


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
NzRjODF