Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA

ROK 2022

Honební společenství Břežany nad Ohří - pozvánka na valnou hromadu
Zveřejněno : 26.9.2022            Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Zveřejněno : 26.9.2022            Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 8.9.2022            Sejmuto :

Oznámení o konání 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 15.9.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 30.8.2022          Sejmuto :

Honební společenstvo Vrbičany - pozvánka na valnou hromadu na den 22.8.2022 v 15:00 hod
Zveřejněno : 4.8.2022            Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Minimální počty členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto :

MěÚ Lovosice - odbor životního prostředí - Zákaz odběru povrchových vod od 25.7.2022 do odvolání
Zveřejněno : 21.7.2022          Sejmuto :

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2021 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 3/2022
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto :

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 4.7.2022            Sejmuto :

Volby do ZO 2022-2026 - Oznámení - stanovení počtu zastupitelů obce Chotěšov pro volební období 2022-2026
Zveřejněno : 29.6.2022          Sejmuto :

Posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"
Zveřejněno : 28.6.2022          Sejmuto :

Oznámení o konání 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 28.6.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 17.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2021 - NÁVRH
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Střednědový výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023-2025 - NÁVRH
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto : 13.7.2022

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021
Zveřejněno : 10.6.2022          Sejmuto :

MŠ Chotěšov - Oznámení o rozhodnutí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Zveřejněno : 2.6.2022            Sejmuto : 13.7.2022

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2021
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Výkaz FIN za 12/2021
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2021 - NÁVRH
Zveřejněno : 30.5.2022          Sejmuto : 13.7.2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu
Zveřejněno : 17.5.2022          Sejmuto :

SVS - cenový předpis pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2021
Zveřejněno : 29.4.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 2/2022
Zveřejněno : 14.4.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2022
Zveřejněno : 26.2.2022          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2023-2024 - schválený
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto :

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2022
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto :

Schválený rozpočet MŠ Chotěšov na rok 2022
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2023-2024 - schválený
Zveřejněno : 12.1.2022          Sejmuto :

ROK 2021

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 18.11.2021        Sejmuto :

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle §4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 + příloha
Zveřejněno : 4.10.2021          Sejmuto :

MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění + příloha č. 1
Zveřejněno : 15.9.2021          Sejmuto :

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2020 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 15.7.2021          Sejmuto :

ROK 2020

Smlouva č. 4862020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 10.8.2020            Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto :

Smlouva č. 1972020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

Smlouva č. 1962020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

ROK 2019

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 9.12.2019                Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje Veřejná vyhláška MZE zveřejněná dne 4.4.2019
Zveřejněno : 4.9.2019                  Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.4.2019                  Sejmuto :

ROK 2018

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto : 4.7.2022
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
N2VlMGQ2M