Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA

ROK 2023

Informace o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 1.6.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 23.5.2023          Sejmuto :

Katastrální pracoviště Litoměřice - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v období od 24.7.2023 do 28.6.2024
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto :

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení (povolení hornické činnosti v DP Úpohlavy, Úpohlavy I a Chotěšov)
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto :

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chotěšov za rok 2022
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto :

Výkaz FIN za 12/2022
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto :

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2022 - NÁVRH
Zveřejněno : 18.5.2023          Sejmuto :

SVS a.s. - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022
Zveřejněno : 2.5.2023            Sejmuto :

FÚ pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto :

FÚ pro Ústecký kraj - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto :

FÚ pro Ústecký kraj - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2023
Zveřejněno : 24.4.2023          Sejmuto :

SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2023
Zveřejněno : 19.4.2023          Sejmuto :

SONO - Usnesení řádné členské schůze ze dne 21.3.2023
Zveřejněno : 19.4.2023          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2023
Zveřejněno : 11.4.2023          Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc. č. 741/19, části pozemku KN st. parc. č. 105 a části pozemku KN parc. č. 7/2, vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan. Dle GP č. 475-66/2023 se jedná o nově vzniklý pozemek KN parc. č. 741/22 o výměře 25 m2 a pozemku KN parc. č. 7/2 o výměře 68 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 70/38 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 41 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 70/20 o výměře 160 m2 a pozemku KN parc. č. 70/30 o výměře 140 m2, oba pozemky v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje pozemku KN parc. č. 411/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o výměře 36 m2
Zveřejněno : 21.3.2023          Sejmuto :

Zápis do MŠ Chotěšov pro školní rok 2023/2024 - čtvrtek 11.5.2023 od 15:00 do 16:00 hod
Zveřejněno : 6.3.2023            Sejmuto :

Informace o konání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov - čtvrtek 16.3.2023 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 6.3.2023            Sejmuto :

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu + brožura
Zveřejněno : 1.3.2023            Sejmuto :

Oznámení o záměru pronájmu bytu v 1 NP rodinného domu na adrese Libochovická 37 - budova bývalé fary
Zveřejněno : 20.2.2023          Sejmuto :

Rekonstrukce NN v ul. Na Výsluní - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikcí
Zveřejněno : 26.1.2023          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 6/2022
Zveřejněno : 17.1.2023          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2024-2025 - schválený
Zveřejněno : 17.1.2023          Sejmuto :

Schválený rozpočet MŠ Chotěšov na rok 2023
Zveřejněno : 17.1.2023          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2024-2025 - schválený
Zveřejněno : 12.1.2023          Sejmuto :

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2023
Zveřejněno : 12.1.2023          Sejmuto :

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - opravy v průběhu roku 2023
Zveřejněno : 6.1.2023            Sejmuto :

ROK 2022

OMEXOM - Oznámení o zahájení realizace stavby "Rekonstrukce vedení NN v ul. Na Výsluní"
Zveřejněno : 23.12.2022        Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 5/2022
Zveřejněno : 12.12.2022        Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-59640/2022-16212 + příloha k Opatření obecné povahy MZE
Zveřejněno : 7.11.2022          Sejmuto :

ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 13.10.2022        Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 4/2022
Zveřejněno : 13.10.2022        Sejmuto :

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem + průvodní dopis k seznamu
Zveřejněno : 3.10.2022          Sejmuto :

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2021 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 3/2022
Zveřejněno : 13.7.2022          Sejmuto :

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 4.7.2022            Sejmuto :

Posuzování vlivů na životní prostředí ke koncepci "Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020"
Zveřejněno : 28.6.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 2/2022
Zveřejněno : 14.4.2022          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2022
Zveřejněno : 26.2.2022          Sejmuto :

ROK 2021

Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno : 18.11.2021        Sejmuto :

MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění + příloha č. 1
Zveřejněno : 15.9.2021          Sejmuto :

ROK 2020

Smlouva č. 4862020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 10.8.2020            Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto :

Smlouva č. 1972020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

Smlouva č. 1962020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

ROK 2019

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 9.12.2019                Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje Veřejná vyhláška MZE zveřejněná dne 4.4.2019
Zveřejněno : 4.9.2019                  Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.4.2019                  Sejmuto :
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
MTk2Mzky