ARCHIV UŘEDNÍ DESKY

ROK 2016

Oznámení o konání 15.veřejného zasedání
Zveřejněno : 31.10.2016                Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu pozemků

Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu části budovy č.p. 13
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Oznámení o záměru pronájmu pozemku  p.č. 604/2
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Veřejná vyhláška - 1. Aktualizace zásad UR Ústeckého kraje
Vyvěšeno : 27.9.2016                     Sejmuto : 19.10.2016

Oznámení o konání 14.veřejného zasedání ZO
Vyvěšeno : 26.9.2016                     Sejmuto : 5.10.2016

Oznámení o době a místě konání voleb do  zastupitelstev krajů 2016
Vyvěšeno : 19.9.2016                    Sejmuto : 12.10.2016

Volby 2016 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno : 18.8.2016                    Sejmuto : 12.10.2016

MĚÚ Lovosice  - VV- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno : 22.8.2016                    Sejmuto : 14.9.2016


MĚÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 11.8.2016                     Sejmuto : 31.8.2016

Volby do ZK 2016 - Stanovení minimálního počtu členů OVK
Vyvěšeno: 1.8.2016                       Sejmuto : 12.10.2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
Vyvěšeno: 9.6.2016                       Sejmuto : 12.10.2016

Oznámení o konání 13.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 31.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

FIN 12/2015

Vyvěšeno :  23.5.2016 Sejmuto : 13.6.2016

MŠ Chotěšov - Účetní závěrka k  31.12.2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Inventarizační zpráva za rok 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Příloha 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Rozvaha 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Výkaz zisku a ztráty 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov - Závěrečný účet za rok 2015
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Obec Chotěšov- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
Vyvěšeno: 23.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

MŽP - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší
Vyvěšeno: 12.5.2016  Sejmuto: 1.6.2016

MŠ Chotěšov - Rozhodnutí o přijetí k přeškol.vzdělávání od 1.9.
Vyvěšeno: 17.5.2016  Sejmuto: 13.6.2016

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti na rok 2016
Vyvěšeno: 27.4.2016  Sejmuto: 1.6.2016

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Vyvěšeno: 2.5.2016  Sejmuto: 1.6.2016

Hlášení o prováděném postřiku
Vyvěšeno : 4.5.2016  Sejmuto: 18.5.2016

Oznámení o záměru prodeje části pozemku parc.č. 736-17
Vyvěšeno: 4.4.2016  Sejmuto: 5.5.2016

Záveský a spol. s.r.o. -  Hlášení
Vyvěšeno: 24.3.2016 Sejmuto: 5.5.2016

Oznámení o konání 11.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 19.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje - VV- Oznámení
Datum: 6.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015
Vyvěšeno: 5.5.2016   Sejmuto: 18.5.2016

Oznámení o konání 12.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 4.4.2016  Sejmuto: 15.4.2016

Oznámení o možnosti vytěžit si dřevo
Vyvěšeno: 30.3.2016  Sejmuto:5.5.2016

Pozvánka na posezení s Plechovankou
Vyvěšeno: 30.3.2016  Sejmuto:5.5.2016

MĚÚ Lovosice- Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 14.3.2016  Sejmuto:1.3.2016

Obec Chotěšov - Obecně závazná vyhláška č. 2-2016
Vyvěšeno: 11.2.2016  Sejmuto:1.3.2016

Oznámení o konání 11.veřejného zasedání
Datum : 19.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Datum: 13.1.2016   Sejmuto:1.2.2016

Krajský úřad Ústeckého kraje - VV- Oznámení
Datum: 6.1.2016   Sejmuto:29.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016
Vyvěšeno: 1.1.2016  Sejmuto:11.12.2016

ROK 2015

Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových - aktualizace údajů
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:1.2.2016

Oznámení o konání 10.veřejného zasedání
Datum: 14.12.2015   Sejmuto:23.12.2015

Městský úřad Lovosice - VV- Opatření obecné povahy
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:21.12.2015

Úřad pro zastup.státu ve věcech majetkových - aktualizace údajů
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:

Vánoční mše
Datum: 8.12.2015   Sejmuto:28.12.2015

Návrh rozpočtu obce Chotěšov na rok 2016
Datum: 7.12.2015   Sejmuto:23.12.2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
Datum: 27.11.2015   Sejmuto:28.12.2015

Oznámení o konání 9.veřejného zasedání
Datum: 3.12.2015   Sejmuto:11.12.2015

Dražební vyhláška
Datum: 24.11.2015   Sejmuto:1.2.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1-2016
Vyvěšeno : 24.11.2015   Sejmuto : 11.12.2015

Městský úřad Lovosice - Veřejná vyhláška
Datum: 19.10.2015   Sejmuto:18.11.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Územního plánu
Datum: 7.10.2015   Sejmuto:18.11.2015

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:18.11.2015

PTS - změna svozu komunálního odpadu
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:18.11.2015

Oznámení o konání 8.veřejného zasedání
Datum: 21.9.2015   Sejmuto:2.10.2015

Záveský a spol.s.r.o. -  Hlášení  26.8.2015
Datum: 27.8.2015   Sejmuto:2.10.2015

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Chotěšov

Datum: 20.8.2015   Sejmuto:2.2.2016

Krajský úřad - Odvolání nebezp. vzniku požárů
Datum: 20.8.2015   Sejmuto:30.10.2015

Výběrové řízení - Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Chotěšov
Datum: 19.8.2015   Sejmuto:2.2.2016

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Datum: 4.8.2015   Sejmuto:5.8.2015

Oznámení o konání 7.veřejného zasedání
Datum: 4.8.2015   Sejmuto:5.8.2015

Veřejná vyhláška - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Sever
Datum: 23.7.2015   Sejmuto:31.8.2015

Záveský a spol.s.r.o. -  Hlášení
Datum: 23.7.2015   Sejmuto:6.8.2015

Nabídka volného místa do školky
Datum: 25.6.2015   Sejmuto:1.9.2015

Oznámění o konání 6.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 16.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
Vyvěšeno: 12.6.2015   Sejmuto:30.7.2015

EKOKOM- Osvědčení o úspoře emisí za rok 2014
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:28.12.2015

Záveský s.r.o .-  Hlášení 3.6.-30.6.2015
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:2.7.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizace
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:8.12.2015

Obec Chotěšov -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Inventarizační zpráva 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Příloha 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov - Rozvaha 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov -Výkaz zisku a ztráty 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Obec Chotěšov -Závěřečný účet za rok 2014
Vyvěšeno: 2.6.2015   Sejmuto:26.6.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aktualizace
Vyvěšeno: 4.6.2015   Sejmuto:8.12.2015

MŠ Chotěšov - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vyvěšeno: 21.5.2015   Sejmuto:3.9.2015

Hlášení II. Záveský spol. s r.o.
Vyvěšeno: 22.4.2015   Sejmuto:27.5.2015

PTS - Změna svozu komunálního odpadu
Vyvěšeno: 22.4.2015   Sejmuto:2.6.2015

Oznámění o konání 5.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 20.4.2015   Sejmuto:29.4.2015

Hlášení Záveský spol. s r.o.
Vyvěšeno: 17.4.2015   Sejmuto:18.5.2015

Krajský úřad Ústeckého kraje - Revitalizace trati Louny - Lovos
Vyvěšeno: 15.4.2015   Sejmuto:6.5.2015

Oznámení aplikace připravku ohrožující včely
Vyvěšeno: 15.4.2015   Sejmuto:29.4.2015

Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Vyvěšeno: 13.4.2015   Sejmuto:26.6.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 13.4.2015   Sejmuto:26.6.2015

Informace pro vlastníky honebních pozemků
Vyvěšeno: 31.3.2015   Sejmuto:29.4.2015

Zápis do Mateřské školy Chotěšov pro rok 2015-2016
Vyvěšeno: 26.3.2015   Sejmuto:30.4.2015

Oznámení o konání 4. veřejného zasedání zastupitelstva
Vyvěšeno: 3.3.2015   Sejmuto:26.3.2015

Návrh rozpočtu na rok 2015
Vyvěšeno: 3.3.2015   Sejmuto:26.3.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizace údajů
Vyvěšeno: 17.2.2015   Sejmuto:4.6.2015

Obec Chotěšov - oznámení o záměru prodeje pozemků
Vyvěšeno: 28.1.2015   Sejmuto:31.3.2015

Oznámění o konání 3.veřejného zasedání
Vyvěšeno: 19.1.2015   Sejmuto: 28.1.2015

Obec Chotěšov - oznámení o záměru prodeje pozemku st.parc.č. 482

Vyvěšeno: 7.1.2015   Sejmuto:26.3.2015

MŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
Vyvěšeno: 6.1.2015   Sejmuto:9.4.2015

Katastrální úřad Litoměřice - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyvěšeno: 19.12.2014   Sejmuto:30.1.2015

Obec Chotěšov - Informace o konání ustavujícího zasedání

Vyvěšeno: 29.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Katastrální úřad Litoměřice - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Vyvěšeno: 13.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Obec Chotěšov - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vyvěšeno: 11.10.2014   Sejmuto:31.12.2014

Obec Chotěšov - Oznámení o záměru prodeje
Vyvěšeno: 2.10.2014   Sejmuto:26.3.2015

Obec Chotěšov - VV - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Chotěšov
Vyvěšeno: 2.9.2014   Sejmuto:18.9.2014

Návrh zadání Územního plánu Chotěšov
Vyvěšeno: 1.9.2014   Sejmuto: xxx

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva pro občany

Vyvěšeno: 29.7.2014   Sejmuto:17.2.2015

EKO-KOM-osvědčení o úspoře emisí
Vyvěšeno: 23.7.2014   Sejmuto:23.7.2015

Obec Chotěšov - Oznámení o záměru prodeje p.č. 822
Vyvěšeno: 2.4.2014   Sejmuto:26.3.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům
Vyvěšeno: 27.3.2014   Sejmuto:17.2.2015

 

 


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
NTgyYTliOD