ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA

ROK 2021

Oznámení o konání 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 24.6.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 14.6.2021          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 2/2021
Zveřejněno : 10.6.2021          Sejmuto :

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020
Zveřejněno : 10.6.2020          Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 567/3 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o předpokládané výměře 126 m2
Zveřejněno : 9.6.2021            Sejmuto :

Závěrečný účet Ústeckého kraje 2020
Zveřejněno : 5.6.2021            Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026
Zveřejněno : 5.6.2021            Sejmuto :

Oznámení záměru - Hornická činnost v jižní části ložiska Úpohlavy - Chotěšov - EIA
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
Zveřejněno : 31.5.2021          Sejmuto :

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2020 - NÁVRH
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto :

Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2020
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto :

Výkaz FIN za 12/2020
Zveřejněno : 27.5.2021          Sejmuto :

Rekultivace ložiska písku Chotěšov, II. etapa - posuzování vlivu na životní prostředí
Zveřejněno : 19.5.2021          Sejmuto :

Rekultiva ložiska písku Chotěšov, II. etapa - podklady ke stažení: Oznámení o záměru stavby - Hluková studie - Rozptylová studie - Přírodovědný průzkum

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto :

Finanční úřad - informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto :

Finanční úřad - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2021
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto :

SVS - porovnání všech položek výpočtu cen vodného za rok 2020
Zveřejněno : 22.4.2021          Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2021
Zveřejněno : 11.3.2021          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Chotěšov na roky 2022 - 2023 - schválený
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto :

Schválený rozpočet MŠ Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Chotěšov na roky 2022 - 2023 - schválený
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto :

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2021
Zveřejněno : 14.1.2021          Sejmuto :

ROK 2020

Smlouva č. 4862020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 10.8.2020            Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto :

Závěrečný účet obce za rok 2019 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 20.7.2020            Sejmuto :

Smlouva č. 1972020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

Smlouva č. 1962020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020              Sejmuto :

 

ROK 2019

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 9.12.2019                Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje Veřejná vyhláška MZE zveřejněná dne 4.4.2019
Zveřejněno : 4.9.2019                  Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.4.2019                  Sejmuto :

UZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky pro k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 29.3.2019                Sejmuto :

 

ROK 2018

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto :
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
ODEyZ