ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA

ROK 2020

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb
Zveřejněno : 10.9.2020            Sejmuto :

Oznámení o konání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chotěšov dne 17.9.2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chotěšov
Zveřejněno : 9.9.2020              Sejmuto :

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 18.8.2020            Sejmuto :

Ministerstvo financí - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Zveřejněno : 13.8.2020            Sejmuto :

Smlouva č. 4862020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 10.8.2020            Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto :

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - závěr zjišťovacího řízení
Zveřejněno : 4.8.2020              Sejmuto :

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - Mimořádné opatření č. 1/2020
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto :

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - minimální počty členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto :

Ústecký kraj - Veřejná vyhláška - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 23.7.2020            Sejmuto :

Závěrečný účet obce za rok 2019 - SCHVÁLENÝ
Zveřejněno : 20.7.2020            Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 3/2020
Zveřejněno : 20.7.2020            Sejmuto :

MěÚ Lovosice - Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchových vod
Zveřejněno : 17.7.2020            Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje celkem 18-ti stavebních pozemků v lokalitě RD II
Zveřejněno : 1.7.2020              Sejmuto :

Oznámení koncepce - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020
Zveřejněno : 1.7.2020              Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 2/2020
Zveřejněno : 10.6.2020            Sejmuto :

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto :

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 12/2019
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto :

EKO-KOM - Osvědčení o úspoře emisí
Zveřejněno : 4.6.2020              Sejmuto :

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 801/9 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan o předpokládané výměře 95 m2.
Zveřejněno : 20.5.2020             Sejmuto :

Smlouva č. 1972020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020               Sejmuto :

Smlouva č. 1962020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
Zveřejněno : 6.4.2020               Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2020
Zveřejněno : 15.3.2020             Sejmuto :

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obec Chotěšov na roky 2021 - 2022
Zveřejněno : 9.1.2020               Sejmuto :

Schválený rozpočet Obec Chotěšov na rok 2020
Zveřejněno : 9.1.2020               Sejmuto :

 

ROK 2019

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 9.12.2019                Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje Veřejná vyhláška MZE zveřejněná dne 4.4.2019
Zveřejněno : 4.9.2019                  Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejněno : 4.4.2019                  Sejmuto :

UZSVM - aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky pro k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 29.3.2019                Sejmuto :

 

ROK 2018

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů
Zveřejněno : 24.5.2018                Sejmuto :
ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
YjU1YmY