ÚŘEDNÍ DESKA
ÚŘEDNÍ DESKA

ROK 2017

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 12.10.2017               Sejmuto :

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Zveřejněno : 5.10.2017                 Sejmuto :

Drážní úřad - Oznámení o pokračování stavebního řízení Veřejnou vyhláškou
Zveřejněno : 2.10.2017                 Sejmuto :

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejněno : 20.9.2017                 Sejmuto :

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto :

Změna termínu svozu komunálního odpadu - 2.10.2017 bude zahájen zimní svoz komunálního odpadu
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto :

Sběr drobných nebezpečných odpadů dne 7.10.2017 v 11:20 hod u prodejny potravin
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto :

Oznámení o konání 20. veřejného zasedání dne 26.9.2017
Zveřejněno : 18.9.2017                 Sejmuto :

Volby 2017 - jmenování zapisovatele okrsové volební komise
Zveřejněno : 7.9.2017                   Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejněno : 5.9.2017                   Sejmuto : 23.10.2017

Oznámení o záměru prodeje pozemků KN parc.č. 757 o výměře 1.127 m2 a KN parc.č. 792 o výměře 360 m2, oba v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 22.8.2017                 Sejmuto :

Oznámení o záměru pronájmu zemědělského pozemku KN parc.č. 565/2 o výměře 1.748 m2 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan
Zveřejněno : 22.8.2017                 Sejmuto :

Volby 2017 - možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do PSPČR
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - informace o způsobu hlasování do PSPČR
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - možnost volit při volbách do PSPČR v nemocnici nebo v obdobném zařízení
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Volby 2017 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zveřejněno : 21.8.2017                 Sejmuto : 23.10.2017

Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací - Luční - obytná zóna
Zveřejněno : 9.8.2017                   Sejmuto :

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Nádražní - vodovodní přípojka
Zveřejněno : 9.8.2017                   Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 3
Zveřejněno : 2.8.2017                   Sejmuto :

Oznámení o konání 19.veřejného zasedání dne 5.7.2017
Zveřejněno : 27.6.2017                 Sejmuto :

Odvolání smogové situace
Zveřejněno : 23.6.2017                 Sejmuto :

Vyhlášení smogové situace
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto : 23.6.2017

EKO-KOM - osvědčení o úspoře emisí za rok 2016
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto :

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 2
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto :

MěÚ Lovosice - VV - Oznámení o návrhu opatření obecní povahy
Zveřejněno : 21.6.2017                 Sejmuto :

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Zveřejněno : 8.6.2017                   Sejmuto :

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
Zveřejněno : 8.6.2017                   Sejmuto :

MŠ Chotěšov - rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2017
Zveřejněno : 29.5.2017                 Sejmuto :

Oznámení o konání 18.veřejného zasedání dne 5.6.2017
Zveřejněno : 23.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 16.5.2017
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 17.5.2017

Mateřská škola Chotěšov - inventarizační zpráva za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Mateřská škola Chotěšov - účetní závěrka za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Inventarizační zpráva za rok 2016 + příloha
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Příloha účetní závěrky za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Rozvaha za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Výkaz FIN za 12/2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Závěrečný účet obce Chotěšov za rok 2016 - návrh
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zveřejněno : 11.5.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Veřejná vyhláška - OOP - 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Zveřejněno : 5.5.2017                  Sejmuto :

SčVK - ceny vodného a stočného za rok 2016
Zveřejněno : 4.5.2017                  Sejmuto :

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Zveřejněno : 27.4.2017                 Sejmuto :

Oznámení o záměru zemědělského pronájmu pozemků KN parc.č. 437/2 (část), 502/2, 605/2 (část), 765, 767/2 (část), 768/2 (část), 772 (část) a 774 (část), vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - celková výměra 3.177 m2
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o záměru prodeje částí pozemků KN parc.č. 438/22, 801/3, 801/7 a 801/8, vše v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - celková výměra 55 m2 - pozemky odděleny dle GP č. 369-17/2016
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto : 6.6.2017

Oznámení o záměru prodeje části pozemku KN parc.č. 741/19 v k.ú. Chotěšov u Vrbičan - předpokládaná výměra 30 m2
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto :

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
Zveřejněno : 20.4.2017                 Sejmuto :

ZEPOS a.s. - oznámení o aplikovaném postřiku
Zveřejněno : 30.3.2017                 Sejmuto :

Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. - Státní pozemkový úřad
Zveřejněno : 28.3.2017                 Sejmuto :

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) č.j. 124 EX 7131/07-643
Zveřejněno : 27.3.2017                 Sejmuto :

Odstávka vody v obci Chotěšov dne 28.3.2017 od 8:00 hod do 12:00 hod
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 29.3.2017

Usnesení o nařízení opakované elektronické dražby domu č.p. 15 v obci Chotěšov - JUDr. Ing. P. Kučera
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto : 7.6.2017

Hlášení o prováděném postřiku - Záveský s.r.o.
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto :

Rozpočtový výhled 2015 - 2019
Zveřejněno : 22.3.2017                 Sejmuto :

Rozpočtová opatření č. 1/2017
Zveřejněno : 16.3.2017                 Sejmuto : 21.6.2017

MĚÚ Bílina - Veřejná vyhláška
Zveřejněno : 13.3.2017                 Sejmuto : 28.3.2017

Zápis do Mateřské školy Chotěšov
Zveřejněno : 2.3.2017                   Sejmuto :

Oznámení o konání 17.veřejného zasedání
Zveřejněno : 27.2.2017                 Sejmuto : 8.3.2017

MĚÚ Lovosice -  Veřejná vyhláška –Starý V. – Stanovení místní úpravy provozu
Zveřejněno :  15.2.2017                Sejmuto : 6.3.2017

ZŠ Libochovice – Zápis do prvních tříd pro šk.rok  2017-2018
Zveřejněno : 23.1.2017                 Sejmuto :

MĚÚ Lovosice – VV – Opatření obecné povahy
Zveřejněno : 10.1.2017                 Sejmuto : 31.1.2017

 

ROK 2016

Obec Chotěšov - Schválený rozpočet na rok 2017
Zveřejněno : 27.12.2016               Sejmuto :

Obec Chotěšov - Schválený podrobný rozpočet na rok 2017
Zveřejněno : 27.12.2016               Sejmuto :

Oznámení o konání 16.veřejného zasedání
Zveřejněno :  12.12.2016              Sejmuto : 2.1.2017

Obec Chotěšov - Návrh rozpočtu na rok 2017
Zveřejněno :  2.12.2016                Sejmuto : 2.1.2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Zveřejněno :  2.12.2016                Sejmuto : 2.1.2017

Magistrát měst Kladna - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno : 21.11.2016                  Sejmuto : 2.1.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3
Vyvěšeno :  17.10.2016                 Sejmuto : 7.11.2016

Nařízení obce Chotěšov č. 1/2016
Vyvěšeno: 21.6.2016                     Sejmuto :

ÚZSVM - Aktualizace dokladů zveřejněných na úřední desce k 1.2
Vyvěšeno: 8.3.2016                       Sejmuto :ROK 2015

Návrh zadání Územního plánu Chotěšov
Vyvěšeno: 1.9.2014   Sejmuto:


ARCHIV ÚŘEDNÍ DESKY

 


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
MTMxNGFjM