STRATEGICKÝ PLÁN 2020 - 2030

Vážení spoluobčané,

v této části webových stránek najdete veškeré informace ke strategickému plánu obce na období 2020 - 2030.

Proč je důležitá existence strategického plánu obce?

Pro dlouhodobé plánování rozvoje obce je právě strategický plán klíčovým dokumentem. Jeho cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní představu o socioekonomickém směřování obce.

Strategický plán bude důležitým podkladem pro zastupitele při plánování investičních akcí tak, aby byly plně v souladu s tímto rozvojovým dokumentem.

Před samotnou tvorbou tohoto důležitého strategického a rozvojového dokumentu je však nezbytné získat informace od občanů obce o tom, jak si sami představují budoucí rozvoj. Jedná se zejména o konkretizaci investic, které v obci chybí a je mezi občany obce zájem o jejich vybudování.

Pro tyto účely byl vyhotoven dotazník, jehož vyplněním se dozvíme, o co konkrétního je v obci zájem. Dotazník Vám byl doručen do poštovních schránek a je možné si jej stáhnout i zde.

Předem děkujeme za čas a pozornost, kterou vyplnění dotazníku věnujete.

Vyplněný dotazník, prosím, vhoďte do poštovní schránky instalované na vratech při vstupu na obecní úřad, a to nejpozději do 15.6.2020.


Děkujeme za spolupráci.


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
YTc4MWJ