DOPRAVNÍ STUDIE OBCE - NÁVRH

Dopravní studie obce Chotěšov - NÁVRH

Hlavním důvodem a motivací zpracování této dopravní studie jsou návrhy ke všeobecnému zvýšení bezpečnosti v obci Chotěšov s akcentem na hlavní komunikace a to především průtah silnice II/247, který byl v roce 2018 rekonstruován, čímž došlo ke snížení bezpečnosti v obci. Hlavním cílem je také zvýšení bezpečnosti chodců (popř. cyklistů) a zvýšení bezpečnosti nehodových míst z hlediska motorové dopravy. Dále se jedná o zklidnění dopravy mimo hlavní průtah a humanizace jednotlivých rizikových lokalit.

V případě zájmu je možné návrh dopravní studie stáhnout na níže uvedených odkazech. K návrhu je samozřejmě možné podávat připomínky či jiné podněty na doplnění, a to buďto emailem na starosta@ou-chotesov.cz nebo osobně na obecní úřad, a to nejpozději do 31.8.2019.

Dopravní Studie Chotěšov - textová část

A.1_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA KOMUNIKACÍ_STAV+VÝHLED_A.1

A.2_DOP CHOTĚŠOV_PROBLÉMOVÁ MAPA_A.2

A.3_DOP CHOTĚŠOV_ZDROJE-CÍLE_A.3

A.4_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA KOMUNIKACÍ_A.4

A.5_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA PĚŠÍ+CYKLO_A.5

A.6_DOP CHOTĚŠOV_ANALÝZA ORGANIZACE DOPRAVY_A.6

B.1.1-1.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_B.1.1

B.1.1-1.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_B.1.2

B.1.1-1.3_DOP CHOTĚŠOV_STÁVAJÍCÍ STAV_B.1.3

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.1

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.2

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.3

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.4

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.5

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.6

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.7

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.8

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.9

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.10

B.2_DOP CHOTĚŠOV_TRVALÉ ŘEŠENÍ_B.2.11


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
MTlmMGM